Wij geloven dat Christus ons als Zijn gemeente samenbrengt. Als gemeente willen we daarom leven met God, leven met elkaar en leven in de wereld. De liefde en genade die we zelf van Jezus Christus hebben gekregen, delen wij graag met iedereen. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt.

CGK Ulrum Eben Haëzer

Christelijke Gereformeerde Kerk in Ulrum is geïnstitueerd op 1 september 1895 en draagt de naam ‘Eben Haëzer’.

In 1 Samuël 7 wordt beschreven hoe de Israëlieten een overwinning behaalden op de Filistijnen. In vers 12 HSV staat: Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzeren zei: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.

 

 

Tot aan 4 december 2019 hebben we als gemeente gekerkt in het gebouw aan de Singel 52 te Ulrum

 

 

 

 

Op 4 december 2019 hebben wij als gemeente ons nieuwe kerkgebouw mogen betrekken aan de Asingastraat 43 te Ulrum