Welkom op de site van de
Chr. Geref. Kerk Ulrum

Voor het eerst op onze site of op een website van een kerk?
Door middel van deze site willen wij u/jou van harte welkom heten als gast op onze website .
Wij stellen uw/jouw aanwezigheid bijzonder op prijs en wensen u/jou Gods zegen toe

Wanneer vinden de diensten plaats?

Onze diensten vinden plaats op zondag: ’s morgens om 09.30 uur en ’s middags om 14.30 uur. Voor een actueel overzicht van onze diensten en andere activiteiten kun je de  pagina kerkdiensten raadplegen. De contactgegevens kunt u/jij vinden aan de onderzijde van onze website.

Hoe ziet een kerkdienst er uit?

We komen samen om God te danken en te eren, om naar Zijn Woord te luisteren en onze gaven te geven. We zingen Psalmen en gezangen, waarin we vanuit verschillende invalshoeken het wonder van Gods genade bezingen. Tijdens de diensten zijn de Schriftlezingen uit de herziende staten vertaling.

Doorgaans wordt er in beide diensten twee maal een collecte gehouden. De bestemming van de collecte wordt voor of tijdens de dienst bekend gemaakt

Lees meer over de kerkdienst.